Επικοινωνία


 

                                                                                       Στοιχεία Επικοινωνίας

Παπαδημητρίου Χρήστος- Γραμματέας του ΔΑ.ΣΥ.Κ

Τηλ. Επικοινωνίας: 6979533029

Email: dasyk@in.gr